MASKINNAMN
CAT 374F
2017
Tandskopa,Kabelskopa,Krok
Släntskopa,Hydraulhammare,Grävsystem

MASKINLITTRA

21.1333

MILJÖKLASS
Steg 4