loader image

Rivningsarbeten/Sortering

Vi utför alla typer av rivningar – från mindre arbeten till stora uppdrag. Vi demonterar och river inte endast, utan vi återvinner också material, ofta i form av trä, tegel och betong. Vi har även kompetens att ta hand om miljöfarligt avfall och har ett bra samarbete med deponier. Rivningsavfall fraktar vi till SITA:s sorteringsanläggning på Västerslätt i Umeå, där vi sorterar det avfall som uppstår. Vi fraktar även bort miljöfarligt avfall på ett snabbt och säkert sätt. Vill du veta mer? Hör av dig till info@tsundh.se

Oavsett vilken typ av rivningsarbeten i Umeå med omnejd som du anlitar oss för så löser vi det. Du kan alltid lita på oss!