loader image

Anläggning / Transporter

Vi erbjuder alla sorts maskin- och transportarbeten i Umeå med omnejd och utför allt ifrån grovschaktning till färdig markanläggning. Vi har lång och bred erfarenhet i branschen då det gäller grundläggning, VA-arbeten, vägbyggnationer och terrasseringar, dränering, planering av gräsmattor, grunder och mycket mer i huvudsak som underentreprenör till företag och förvaltningar.

Tack vare vår breda maskinpark och utrustning samt våra kompetenta medarbetare kan vi alltid optimera maskininsatsen beroende på uppdrag. Mycket av det material som behövs levererar vi själva såsom grus- och krossprodukter, matjord och sand från lokala täkter.

Hör av dig till oss i dag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med anläggnings- och markarbeten: info@tsundh.se.