loader image

Vinterväghållning

Behöver du hjälp med snöröjning, bortforsling av snö eller sandning? Kontakta info@tsundh.se

Vi utför snöröjning och plogning åt såväl privatpersoner som föreningar. Som beställare bestämmer du vilken nivå du vill ha på snöröjning och halkbekämpning och kan känna dig trygg med att tillgängligheten alltid är styrande för våra tjänster inom vintervägunderhåll.

Våra maskiner och fordon har all utrustning som krävs för att ta hand om parkeringar, gång- och cykelbanor och större vägar. Vi finns till hands då du behöver oss!