loader image

Vinterväghållning

Vi utför snöröjning och plogning åt både privatpersoner och föreningar.

Läs mer om Vinterväghållning

Anläggning/ transporter

Vi erbjuder alla sorts maskin- och transportarbeten i Umeå med omnejd

Läs mer om Anläggning/transporter

Sandupptagning

Vi utför sandupptagning och har all utrustning som krävs för stora och små ytor

Läs mer om Sandupptagning

Rivningsarbete/ Sortering

Vi utför alla typer av rivningar – från mindre arbeten till stora uppdrag.

Läs mer om Rivningsarbeten/Sortering
JUBILEUMSTIDNING

Torbjörn Sundhs firar 30 år

Läs om historien bakom Torbjörn Sundh, var ”Det blir bäst så!” kommer ifrån, vilka olika projekt som vi har varit och är delaktiga i… samt mycket mer!

LÄS ONLINE

Om oss

Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett maskinentreprenad företag som funnits etablerat i Umeå sedan 1990.

När Torbjörn Sundh startade Torbjörn Sundh Entreprenad 1990 var han ensam maskinförare – idag har han cirka 100 anställda och årsomsättningen har under åren stigit från cirka en miljon kronor till omkring 150 miljoner kronor.

Den första maskinen Torbjörn Sundh köpte var en traktor 4300. Kort därefter införskaffade han ytterligare en traktor, en röd och fin L50 som numera är kultförklarad. I dag har maskinparken utökats med ett 80-tal arbetsmaskiner, mestadels större hjullastare, grävmaskiner, dumprar och väghyvlar, samt ett 20-tal lastbilar, flakväxlare, tridem- och grusbilar. Därtill finns även flera servicefordon och kring- och extrautrustning till arbetsmaskinerna.

Målet är att ha ett stabilt företag med skickliga maskinförare som arbetar för företaget året om. Flexibilitet och hög serviceanda är ledstjärnor i verksamheten. Då Torbjörn Sundh Entreprenad AB finns representerat med arbetsmaskiner över hela Umeå är maskinförarna snabbt på plats för att serva kunderna.

Torbjörn Sundh Entreprenad AB arbetar mot både stora och små kunder – NCC, Umeva, Skanska, Peab och Umeå Entreprenad är några av dessa. Företaget arbetar även med en del egna mindre projekt.

Efter snart 30 år som entreprenör har Torbjörn Sundh både erfarenhet och det rätta tänket – det finns i ryggmärgen så fort han ser ett möjligt jobb. Med tiden har det blivit en livsstil. Han sköter stora delar av driften och produktionen själv med god hjälp av två transportledare.

Vår policy

Torbjörn Sundh Entreprenad AB förmedlar olika typer av entreprenadtjänster såsom allt inom grävmaskinsarbeten, traktorer, transporter, markplanering, vägarbeten, fastighetsskötsel och vinterväghållning.

Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till arbetsmiljö, miljö och kvalitet och på så sätt skapa en god grund för en bra miljö- och arbetspolicy.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska med ett förebyggande arbetsmiljöarbete skapa ett klimat där individens hälsa påverkas positivt. Detta innebär att medarbetarna skall känna uppskattning och respekt för varandra samt gemenskap och trygghet.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och oss själva samt engagera oss i arbetsmiljöfrågor gentemot anställda, aktieägare och kunder.

Våra kunder skall känna att våra tjänster och uppdrag betyder hög kvalitet. Våra uppdrag skall vi utföra på ett kostnadseffektivt samt miljö- och arbetsmiljövänligt sätt så att det leder till nöjda kunder och medarbetare. Målsättningen är att alltid göra rätt från början så att vi ständigt minskar kostnader, reklamationer samt miljöpåverkan.

Vi ska ha en kompetent och engagerad personal som kontinuerligt får den support och kompetens-uppbyggnad som krävs för att de alltid skall klara att uppfylla de kvalitets- och miljökrav som deras arbetsuppgifter kräver. Förutom att hela tiden arbeta för att möjliggöra kompetensutveckling skall vi även sträva efter att möjliggöra en positiv personlig utveckling hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som en miniminivå.

Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang och målinriktning.

Lediga jobb! Vi söker personal ibland…
Maila CV till: rekrytering@tsundh.se

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Erik Wangdell

VD

070-383 60 77
erik@tsundh.se

Sarah Kollberg

VVD & Administration

070-302 38 72
sarah@tsundh.se


Torbjörn Sundh

Affärsutvecklingschef

070-317 00 77
torbjorn@tsundh.se

Maria Waldner

Ekonomi- & Löner

070-229 00 72
maria@tsundh.se

Christer Jonsson

Avdelningschef
Västerbotten och Västernorrland

070-562 46 79
christer.jonsson@tsundh.se


Fredrik Kollberg

Produktionschef

070-658 50 77
fredrik@tsundh.se

Andreas Grahn 

Produktionschef

073-835 00 77
andreas@tsundh.se


Kristian Roos

Transporttjänster

070-612 10 77
kristian@tsundh.se

Madelene Eriksson

Fakturering

090-14 80 77
madelene@tsundh.se

Faktura skickas till:

faktura@tsundh.se

Elin Wangdell

KMA-samordnare

070-570 03 77
elin@tsundh.se

Kontakta oss

Om du har generella frågor så kan du använda formuläret nedan.
  Vad några kunder säger

  Bra service å kunnig personal

  Johnny B

  Ni är bra ★

  Casper J

  Verkar vara ett komplett o välskött företag med visioner.

  Kenneth J