tobba

Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett maskinentreprenadföretag som funnits etablerat i Umeå sedan 1990. När Torbjörn Sundh startade Torbjörn Sundh Entreprenad 1990 var han ensam maskinförare – idag har han cirka 100 anställda och årsomsättningen har under åren stigit från ca en miljon kronor till omkring 150 miljoner kronor.

Den första maskinen Torbjörn Sundh köpte var en traktor 4300. Kort därefter införskaffade han ytterligare en traktor, en röd och fin L50 som numera är kultförklarad. I dag har maskinparken utökats med ett 80-tal arbetsmaskiner, mestadels större hjullastare, grävmaskiner, dumprar och väghyvlar, samt ett 20-tal lastbilar, flakväxlare, tridem- och grusbilar. Därtill finns även flera servicefordon och kring- och extrautrustning till arbetsmaskinerna.

Målet är att ha ett stabilt företag med skickliga maskinförare som arbetar för företaget året om. Flexibilitet och hög serviceanda är ledstjärnor i verksamheten. Då Torbjörn Sundh Entreprenad AB finns representerat med arbetsmaskiner över hela Umeå är maskinförarna snabbt på plats för att serva kunderna.

Torbjörn Sundh Entreprenad AB arbetar mot både stora och små kunder – NCC, Umeva, Skanska, Peab och Umeå Entreprenad är några av dessa. Företaget arbetar även med en del egna mindre projekt.

Efter snart 30 år som entreprenör har Torbjörn Sundh både erfarenhet och det rätta tänket – det finns i ryggmärgen så fort han ser ett möjligt jobb. Med tiden har det blivit en livsstil. Han sköter stora delar av driften och produktionen själv med god hjälp av två transportledare.