MASKINNAMN
Volvo EC 240 D
2012
Rototilt,Tandskopa,Kabelskopa
Släntskopa,Hydraulhammare
Krok,Grip,Grävsystem

MASKINLITTRA
21.1327

MILJÖKLASS
Steg 3B