MASKINNAMN
CAT 315 DL
2012
Rototilt,Djupskopa,VAskopa
Släntskopa,Krok,Grip
Hydraulhammare,Håldon
Grävsystem

MASKINLITTRA
21.2416

MILJÖKLASS
Steg 3